ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Rzeczki 18 A zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą do składania ofert na zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

zaproszenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe 2 – dostawa komputera z oprogramowaniem

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Rzeczki 18 A zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu: „Dostawa komputera stacjonarnego z oprogramowaniem”

pobierz

 

Zapytanie ofertowe – dostawa komputera z oprogramowaniem

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Rzeczki 18 A zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu: „Dostawa komputera stacjonarnego z oprogramowaniem”

pobierz

Zapytanie ofertowe - zajęcia profilktyczne

Ostrowiec Świętokrzyski, dn.03.09.2019 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Rzeczki 18 A zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie grupowych spotkań profilaktycznych z modułem przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego
w liczbie 10 godzin oraz zorganizowanie dwóch konferencji dla uczniów i nauczycieli.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK

Ostrowiec Świętokrzyski, 08.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą „Remont i adaptacja pomieszczeń budynku ,,B” Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Rzeczki 18 A w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą „Remont i adaptacja pomieszczeń budynku ,,B” Publicznej  Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Rzeczki 18 A w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje