Zarządzenie

Stosując się do zarządzenia premiera, od dnia jutrzejszego, tj. od 12 marca zostają zawieszone zajęcia edukacyjne w szkole.

W dniach 12 – 13 marca szkoła będzie pełniła jedynie opiekę nad dziećmi, którym rodzice nie są w stanie zapewniać takiej opieki.

Natomiast od dnia 16 marca do 27 marca
dzieci nie będą przyjmowane do szkół.