Administracja i obsługa

mgr Iwona Czerwonka główna księgowa

Anna Gębura sekretarka

Bożena Samson woźna

Halina Wiśniewska woźna

Renata Starzomska woźna

Sławomir Cieślik konserwator