TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/20

12 września 2019 r. - czwartek

24 października 2019 r. - czwartek

17 grudnia 2019 r. - wtorek

23 stycznia 2020 r. - czwartek

31 marca 2020 r. - wtorek

19 maja 2020 r. - wtorek

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31 października 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2019

Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada

Święto Niepodległości

23 – 31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2020 r.

Nowy Rok

2-3 stycznia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

6 stycznia 2020 r.

Święto Trzech Króli

27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

Ferie zimowe

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21-23 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych

3 maja 2020 r.

Święto Konstytucji

11 czerwca 2020r.

Boże Ciało

12 czerwca 2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Wakacje