Składanie wniosków o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

Dyrektor i Komisja Socjalna informują o możliwości składania wniosków o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.  Termin składania wniosków  do  16.06.2016. Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły tel. 41 262 00 13.