,,Nasi uczniowie i ich niezwykłe zainteresowania"

Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu przy PSP nr 10 zaprasza uczniów kl. 0 - VI do wzięcia udziału w projekcie z okazji Dnia Dziecka pod hasłem: ,,Nasi uczniowie i ich niezwykłe zainteresowania"

I Etap od 9 do 19 maja 2017r.:
- W projekcie biorą udział reprezentanci każdej klasy,
- W formacie A4 przygotowują plakat informacyjny (ze zdjęciem) dotyczący swoich zainteresowań.

II Etap od 22 maja do 01 czerwca 2017r.:
- Przygotowanie pogadanki dla dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy Szkolnej wraz z prezentacją kolekcjonowanych ,,skarbów".

Opiekunowie: Anna Gębura, Marzena Jaguszewska, Edyta Obcowska, Mirosława Kaczmarczyk.

Innowacja pedagogiczna „Spróbujmy się zrozumieć, czyli zabawy z językiem migowym”

migowy m22 marca 2017 roku grupa uczniów klasy III a udała się z do Ostrowieckiego Stowarzyszenia Głuchych „Nad Kamienną”. Serdecznie przywitała nas p. Izabela Malicka, sekretarz, p. Wiesław Chamera, wiceprezes oraz inni członkowie stowarzyszenia. Uczniowie klasy drugi rok realizują innowację pedagogiczną „Spróbujmy się zrozumieć, czyli zabawy z językiem migowym”.

Czytaj więcej...

Szybuj bezpiecznie w cyberprzestrzeni

spotkanie2 m22 marca odbyło się spotkanie edukacyjne  z uczniami klas I-III oraz IV-VI na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich w związku z realizowanym w szkole projektem i konkursem pod hasłem: „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2016”.

Czytaj więcej...

"Szybuj bezpiecznie w Internetowej chmurze"

szybuj mW lutym 2016 roku nasza szkoła zgłosiła udział w projekcie i konkursie "Szybuj bezpiecznie w Internetowej chmurze", którego organiztorami było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Czytaj więcej...

„Jestem Małym Ratowniczkiem – umiem i pomagam!” I półrocze 2015/2016

mini pierwsza pomocW I półroczu roku szkolnego 2015/2016 realizowane były  w klasie II b zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „Jestem Małym Ratowniczkiem – umiem i pomagam!”

Są to spotkania warsztatowe,  rozwijające zainteresowania uczniów, dotyczące  udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom .  Uczęszcza na nie cały zespół klasowy - 18 osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu - w czwartki, w godz. 11.50 – 12.35.

Czytaj więcej...