W trosce o poprawną wymowę

terapia mW I półroczu 2015/2016 pomocą psychologiczno- pedagogiczną w postaci terapii logopedycznej objęto 17 uczniów klas I – VI:
• 4 uczniów z kl. I a
• 4 - z kl. I b
• 3 - z kl. II a


• 2 - z kl. II b
• 3 - z kl. III
• 1 - z kl. VI
W trakcie zajęć stosowano następujące ćwiczenia logopedyczne:
• usprawniające: buzię, język, wargi, policzki, podniebienie miękkie, twarde, mięśnie pierścienia zwierającego gardła,
• rozwijające i doskonalące słuch fonematyczny,
• wzmacniające aparat oddechowy,
• prowadzące do wywołania i utrwalenia głosek w izolacji, sylabach, wyrazach, związkach wyrazowych, zdaniach, mowie spontanicznej,
• ćwiczenia leksykalne związane z rozwijaniem mowy, wzbogacaniem słownictwa
u uczniów z ubogim zasobem leksykalnym,
• usprawniające technikę czytania i pisania oraz ćwiczenia wspomagające terapię.
Wszystkie dzieci objęte terapią uzyskują poprawę jakości mowy. Na ostatnich zajęciach przed feriami dokonali oceny efektów swojej pracy i oznaczyli je na otrzymanych na początku kartach „9 kroków do sukcesu”. Każdy pokonuje kroki/schody we własnym tempie i w różnym zakresie. Niektóre dzieci zrobiły ogromne postępy i w mowie gabinetowej potrafią prawidłowo artykułować wszystkie zaburzone wcześniej głoski. Muszą oni obecnie utrwalać opanowane artykulacje i automatyzować ich wymowę. Inne, nadal usprawniają aparat artykulacyjny i oddechowy. Są dzieci, którym wadliwa budowa narządów mowy uniemożliwia osiągnięcie pełnej poprawności. Konieczne jest działanie ortodontyczne i zapobiegawcze.
Zdjęcia prezentują dzieci podczas ćwiczeń głównie metodami zabawowymi.

  • terapia (1)
  • terapia (2)
  • terapia (3)
  • terapia (4)
  • terapia (5)
  • terapia (6)
  • terapia (7)
  • terapia (8)
  • terapia (9)


Opracowała: logopeda Małgorzata Michalska