"Chroń Dziecięce Uśmiechy"

Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków. W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole jest realizowany ogólnopolski projekt edukacyjny „Chroń Dziecięce Uśmiechy” w klasie 1b w ramach zajęć dodatkowych oraz dziećmi klas 0-III podczas zajęć świetlicowych w ramach Szkolnego Klubu Wiewiórka.

Czytaj więcej...

Innowacyjny Projekt Nauczania Interdyscyplinarnego

ipni mW Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 od roku szkolnego 2013/14 do chwili obecnej realizowany jest projekt IPNI ( Innowacyjny Projekt Nauczania Interdyscyplinarnego). Projekt ten obejmuje nauczanie przedmiotów: matematyki, przyrody, techniki i informatyki.

Czytaj więcej...