Szybuj bezpiecznie w cyberprzestrzeni

spotkanie2 m22 marca odbyło się spotkanie edukacyjne  z uczniami klas I-III oraz IV-VI na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich w związku z realizowanym w szkole projektem i konkursem pod hasłem: „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2016”.

Czytaj więcej...

„Jestem Małym Ratowniczkiem – umiem i pomagam!” I półrocze 2015/2016

mini pierwsza pomocW I półroczu roku szkolnego 2015/2016 realizowane były  w klasie II b zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „Jestem Małym Ratowniczkiem – umiem i pomagam!”

Są to spotkania warsztatowe,  rozwijające zainteresowania uczniów, dotyczące  udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom .  Uczęszcza na nie cały zespół klasowy - 18 osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu - w czwartki, w godz. 11.50 – 12.35.

Czytaj więcej...

W trosce o poprawną wymowę

terapia mW I półroczu 2015/2016 pomocą psychologiczno- pedagogiczną w postaci terapii logopedycznej objęto 17 uczniów klas I – VI:
• 4 uczniów z kl. I a
• 4 - z kl. I b
• 3 - z kl. II a

Czytaj więcej...

Innowacja pedagogiczna „Let’s talk in English” 2015/2016

mini MarcinZ początkiem roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klasy V kontynuowali innowację „Porozmawiajmy w języku angielskim!” Stosując się do zasady stopniowania poziomu trudności, założenia innowacyjne objęły rozszerzenie działań podjętych w I roku.

Czytaj więcej...

„Spróbujmy się zrozumieć, czyli zabawy z językiem migowym”

jezykm mInnowacja o takim tytule realizowana jest w br. szkolnym w klasie II a i kontynuowana będzie w kolejnym. Do napisania jej skłoniło mnie poznanie polskiego języka migowego oraz specyfika organizacji kształcenia na I etapie, a więc integracja treści.

Czytaj więcej...