Zajęcia rytmiczno-taneczne w klasie III i "0"


min zajęci ryt.-tan.Podczas zajęć panuje miła atmosfera zarówno zabawy jak i odprężenia. W trakcie spotkań wykonujemy ćwiczenia rytmiczno – ruchowe mające na celu doskonalenie rytmu jak i organizujące grupę. Uczniowie zapoznają się z krokami i choreografią różnych tańców i starają się zapamiętać układy taneczne.


Dzieci nabywaja umiejętności współdziałania w grupie, wyrabiają pamięć i wyobraźnię muzyczną. Rozwijają również ekspresję twórczą poprzez samodzielne improwizowanie różnych melodii. Swoje umiejętnbości uczniowie prezentują podczas różnych uroczystości szkolnych i środowiskowych.

  • DSC05131
  • DSC05134
  • DSC05136
  • DSC05185
  • DSC05187
  • DSC05189
  • DSC05194
  • DSC05378
                                                                                      Opracowała:Dorota Karek