Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas IV- VI.

 • Drukuj

zajdod m„ ...mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi...” J. Korczak
W naszej szkole w tym roku szkolnym ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas IV- VI. Zajęcia prowadzą panie: Marzena Jaguszewska i Krystyna Kornet - Pobratyn.

Uczestniczą w nich uczniowie z aktualnymi badaniami Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.
Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów. W pracy z uczniami realizowane są następujące cele:
• stymulowanie rozwoju intelektualnego
• usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych
• podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania
• usprawnianie pamięci
• wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi
• dostarczanie pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i społecznych
• wzmacnianie procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego.
Podzcas zajęć ćwiczenia są stopniowane od łatwiejszych do trudniejszych. Podstawowymi formami aktywności są zabawy, gry. Stosowane są różnorodne pomoce dydaktyczne: PUSy, układanki obrazkowe, sylabowe, kolorowe klocki, domina sylabowe, zagadki, rebusy, gry edukacyjne: ortograficzne, matematyczne, przyrodnicze, ćwiczenia z tablicą interaktywną itd. Praca terapeutyczna wielostronnie oddziaływuje na dziecko z deficytami rozwojowymi, angażuje wiele zmysłów, narządy ruchowe, emocje.

 • zajdod (1)
 • zajdod (10)
 • zajdod (11)
 • zajdod (12)
 • zajdod (13)
 • zajdod (2)
 • zajdod (3)
 • zajdod (4)
 • zajdod (5)
 • zajdod (7)
 • zajdod (8)
 • zajdod (9)

Opracowała: Marzena Jaguszewska