Terapia logopedyczna w roku szkolnym 2015/2016 „9 kroków do sukcesu”

buzia mW naszej szkole w br. szkolnym terapią logopedyczną objętych jest 16 uczniów klas I– III. Każdy z nich otrzymał kartę „9 kroków do sukcesu”,którą będzie pokonywał we własnym tempie. W czasie wykonywania ww. „9 kroków do sukcesu”, dziecku potrzebne jest wsparcie rodziców.

Nie jest łatwo wspiąć się na szczyt bez ich pomocy, pracując jedynie z logopedą. Poszczególnym schodkom odpowiadają kolejne etapy terapii, których nie można pominąć ani zamienić. Są to: etap przygotowawczy, właściwej pracy logopedycznej, utrwalania i automatyzacji. Sukcesem jest prawidłowa wymowa w każdej sytuacji.

puchar

9. Mogę prawidłowo posługiwać się dźwiękiem w mowie spontanicznej.

 

8. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w gabinecie logopedy.

 

7. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo podczas czytania.

 

6. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w wygłosie (na końcu) wyrazu.

 

5. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w śródgłosie  (w środku) wyrazu.

 

4. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w nagłosie (na początku)   wyrazu.

 

3. Mogę wymówić dźwięk prawidłowo między samogłoskami.

 

2. Mogę wymówić dźwięk w izolacji.

 

1. Wiem, jak prawidłowo wymawia się dźwięk.

                 

Opracowała: Małgorzata Michalska