Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kierowane są do dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce tj. dysleksją rozwojową ( dysleksją, dysgrafią, dysortografią) z klas IV-VI, posiadających opinię z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Zajęcia w klasach IV-VI prowadzą panie: Marzena Jaguszewska w klasie  V i VI, Dorota Karek w klasie IV.

Czytaj więcej...

Terapia logopedyczna w roku szkolnym 2015/2016 „9 kroków do sukcesu”

buzia mW naszej szkole w br. szkolnym terapią logopedyczną objętych jest 16 uczniów klas I– III. Każdy z nich otrzymał kartę „9 kroków do sukcesu”,którą będzie pokonywał we własnym tempie. W czasie wykonywania ww. „9 kroków do sukcesu”, dziecku potrzebne jest wsparcie rodziców.

Czytaj więcej...

Koło kulinarne

kolo mW roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole rozpoczęło swą działalność koło kulinarne. Uczestniczą w nim uczniowie klasy VI. Głównym jego założeniem jest rozwijanie zainteresowań uczniów sztuką kulinarną, przygotowaniem potraw i ich wyeksponowaniem.

Czytaj więcej...

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z elementami zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

W klasie III  prowadzone są przez panią Jadwigę Chamerę  zajęcia   dydaktyczno-wyrównawcze.   Celem zajęć jest usprawnianie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem i wypowiadaniem się oraz pomaganie w przełamywaniu niechęci i rezygnacji przy napotykaniu trudności podczas uczenia się.

Czytaj więcej...