O skutecznej terapii logopedycznej

mini logopediaPrzypominam, że mowa jest niezbędnym elementem w życiu każdego człowieka. Problemy z mową powodują szereg problemów w komunikacji, a więc w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Poczynając od grupy przedszkolnej i klasy w przypadku dzieci, po grupę rówieśniczą u nastolatków i pracowników przypadku dorosłych.

Czytaj więcej...

"O zasadach bezpiecznego zachowania"

policja m11 marca uczniowie klasy Ib, w ramach realizowanych zajęć dodatkowych, spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. mł.asp. Mają Słowik i podkom. Robertem Dobrowolskim. Zajęcia odbyły się pod hasłem "Bezpiecznie do szkoły/ domu".

Czytaj więcej...

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas IV- VI.

zajdod m„ ...mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi...” J. Korczak
W naszej szkole w tym roku szkolnym ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas IV- VI. Zajęcia prowadzą panie: Marzena Jaguszewska i Krystyna Kornet - Pobratyn.

Czytaj więcej...

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy w klasie I b

Na zajęcia zespołu dydaktyczno – wyrównawczego w klasie I b  uczęszcza 7 uczniów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są w celu pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Odbywają się z uwzględnieniem potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci.

Czytaj więcej...

Zajęcia rytmiczno-taneczne w klasie III i "0"


min zajęci ryt.-tan.Podczas zajęć panuje miła atmosfera zarówno zabawy jak i odprężenia. W trakcie spotkań wykonujemy ćwiczenia rytmiczno – ruchowe mające na celu doskonalenie rytmu jak i organizujące grupę. Uczniowie zapoznają się z krokami i choreografią różnych tańców i starają się zapamiętać układy taneczne.

Czytaj więcej...