Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w klasie II

W klasie II prowadzone są przez p. Jadwigę Chamerę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wsparciem objęte zostały dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Czytaj więcej...

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasie III

Raz w tygodniu uczniowie klasy III mają możliwość uczestniczenia w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, w czasie których podczas zabawy usprawniane są działania zaburzonych funkcji, udzielana jest pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych.Ćwiczymy sprawność czytania i liczenia, a także wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

Opracowała: D. Karek

 

Zajęcia teatralne w klasie II

teatr2 mW klasie II prowadzone są przez p. Jadwigę Chamerę zajęcia teatralne rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów. Odbywaj a się jeden raz w tygodniu. Uczęszcza na nie 17 dzieci.

Czytaj więcej...

Kulinarni odkrywcy

mini kulinaria,,Kulinarni odkrywcy” pod taką nazwą w PSP nr 10 działa koło kulinarne ,na którym uczniowie zdobywają pierwsze kucharskie szlify pod czujnym okiem pani Mirosławy Kaczmarczyk.

Czytaj więcej...

"Jestem Małym Ratowniczkiem - umiem i pomagam"

ratowniczek m"Jestem Małym Ratowniczkiem - umiem i pomagam!" pod takim hasłem w klasie Ib realizowana jest innowacja pedagogiczna dotycząca pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom.

Czytaj więcej...