„SZACH-MAT”

Nauka gry w szachy lub doskonalenie umiejętności.
Zajęcia pozalekcyjne kształcące strategie logicznego myślenia dla uczniów i uczennic klas III-VII.

pobierz

„Schody”

Zajęcia pozalekcyjne wyrównujące dysproporcje edukacyjne w zakresie matematyki dla uczniów i uczennic klas IV-VII

pobierz

„Kształtowanie logicznego myślenia wykorzystaniem narzędzi TIK”

Warsztaty w zakresie kształtowania logicznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów i uczennic klas IV-VII

pobierz

„Fantasmagorie matematyczne”

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne uczniów i uczennic klas młodszych

pobierz