Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy

Zapytanie unieważniono w dniu 7.10.2016 r.