Krzyżówka

Krzyżówka dotycząca różnych zawodów. Idealna na Święto Pracy :)

Poziomo
5. Troszczy się o ludzkie zdrowie
8. Zajmuje się projektowaniem budynków, ich wnętrza i otoczenia
10. Zajmuje się sprzedażą leków
11. Udziela porad prawnych i występuje przed sądem
12. Broni terytorium danego kraju przed atakiem zbrojnym
13. Leczy zwierzęta


Pionowo
1. Osoba, która zbiera informacje i prezentuje je w prasie, telewizji itp.
2. Osoba, która zna się na budowie komputera i obsłudze programów komputerowych
3. Czuwa nad bezpieczeństwem ludzi
4. Pracuje po ziemią
6. Kieruje lokomotywą
7. Zawód, polegający na odgrywaniu ról
9. Wzywany do walki z pożarem i zwalczania skutków klęsk żywiołowych

  • krzyzowki_dla_dzieci-zawody