Niech żyje bal.

mini karnawal"W karnawale, w karnawale
Dookoła wielkie bale,
Gdy orkiestra pięknie gra,
Dobry humor każdy ma!"
W karnawale są same bale,dlatego w świetlicy szkolnej 17 stycznia 2017 roku odbyła się zabawa karnawałowa.

Przygotowani do mini balu Świetlików trwały wiele dni wcześniej. Dzieci podczas zajęć plastycznych wykonały same wg własnej fantazji i upodobań wiele kolorowych masek karnawłowych i dekoracji na tablice. Bawiliśmy się głównie przy dźwiękach muzyki dla dzieci, gdzie dominowały pląsy, tańce w kole i w parach. Zabawy było co nie miara, o czym można się przekonać, oglądając naszą krótką relację z tego wydarzenia.

  • P1100030
  • P1100033
  • P1100037
  • P1100065
  • P1100071
  • P1100075
  • P1100079
  • P1100538
  • P1100541

Opracowała: Marzema Jaguszewska