Rozwijamy kompetencje na miarę XXI wieku. Język angielski na lekcji geometrii!

mini ang i matUczniowie klasy 4b z pewnością poradziliby sobie na lekcji matematyki w angielskiej lub dwujęzycznej szkole. Wiedzę i umiejętności z geometrii w oryginalny sposób sprawdzili uczestnicząc w dwujęzycznej lekcji matematyki.

Do praktycznego zastosowanie języka angielskiego na lekcji powtórzeniowej z matematyki nauczyciele wykorzystali TIK, nowoczesne narzędzia do tworzenia ćwiczeń interaktywnych i opracowali własne zadania. Lekcja odbyła się w mobilnej pracowni, z wykorzystaniem laptopów i tablicy interaktywnej. Uczniowie „włączyli” język angielski i matematyczne myślenie do opisywania figur płaskich, analizowania geometrycznych pojęć i twierdzeń oraz obliczania obwodów. Wszystkie polecenia i treści zadań były przygotowane w języku angielskim. Uczniowie wykazali się umiejętnościami rozumienia tekstów słuchanych i pisanych, przetwarzania tekstów, znajomością poznanych na lekcjach języka angielskiego środków językowych oraz zdolnościami komunikacyjnymi nie tylko z użyciem „Everyday English”.

Nauczyciele w pracy z czwartoklasistami zastosowali metodę CLIL, czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe. W trakcie lekcji zastosowali metody aktywizujące - grę interaktywną, interaktywny quiz oraz metody operatywne - dopasowywanie, wyszukiwanie, konstruowanie. Uczniowie mieli szansę zastosować środki językowe zawarte w treściach podstawy programowej do uczenia się matematyki. Czy byli zaangażowani? Czy cele lekcji zostały zrealizowane? Popatrzcie na galerię zdjęć! 

 • 20190508_100438
 • 20190508_100531
 • 20190508_100550
 • 20190508_100616
 • 20190508_100839
 • 20190508_100936
 • 20190508_101205
 • 20190508_101412
 • 20190508_101445
 • 20190508_101505
 • 20190508_101520
 • 20190508_101838
 • 20190508_101914
 • 20190508_101935
 • 20190508_101944
 • 20190508_101954
 • 20190508_102445
 • DSC_2262
 • DSC_2277
 • DSC_2287
 • DSC_2293
 • DSC_2295
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Opracowanie:

nauczyciel języka angielskiego Agnieszka Serwin

nauczyciel matematyki Angelika Piwnik