Informacja dotycząca lekcji w kolejnym tygodniu

W poniedziałek odbywają się 4 godziny według planu, we wtorek są 3 godziny z wychowawcą. Lekcje są skrócone, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Uczniowie klasy VIII zapraszają uczniów klas V-VII na uroczyste zakończenie roku w dniu 18.06.2019r. o godzinie 16.00 na sali gimnastycznej. Po części oficjalnej odbędzie się dyskoteka dla klas V-VIII.