Edukacyjna lekcja biblioteczna

mini lek bib  W ramach współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. 8 października uczniowie klasy III i IV uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, które przeprowadziła pani Małgorzata Golis. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z edukacyjną rolą biblioteki, jej promocja i znaczenie. Pani bibliotekarka omówiła funkcje jakie spełnia biblioteka oraz przedstawiła sposoby korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

W dalszej części zajęć uczniowie sami opracowywali biblioteczny savoir-vivre, czyli jak powinni zachowywać się czytelnicy w bibliotece. Spotkanie było bardzo interesujące i wpisało się tematycznie w obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

  • P1190442
  • P1190443
  • P1190444
  • P1190446
  • P1190448
  • P1190449
  • P1190450
  • P1190451
  • P1190452
  • P1190453

                                                                                                  Opracowała: R. Warda