"Jubileusz szkoły - poszukujemy pamiątek"

Szanowni Państwo

            W 2020 roku będziemy obchodzić szczególny jubileusz. W 1945 roku we wrześniu w Gutwinie otworzona została szkoła. Było to 75 lat temu.

            Chcielibyśmy uczcić tę rocznicę wydaniem pamiątkowej broszury. Będzie to możliwe tylko przy Państwa pomocy. Dysponujemy niewielką ilością pamiątek dotyczących pierwszych lat istnienia Naszej Placówki Oświatowej (zeszyty protokołów Rad Pedagogicznych, zeszyty działalności Komitetu Rodzicielskiego).

Liczymy na Państwa pomoc w gromadzeniu pamiątek. Jeżeli posiadaj Państwo zdjęcia lub inne pamiątki, prosimy o ich udostępnienie Zostaną one zeskanowane lub skopiowane i wrócą do Państwa.

Dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły lub przekazywać bezpośrednio panu Piotrowi Kiljańskiemu – nauczycielowi historii.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przekazywanie pamiątek do 23 grudnia 2019 roku

Dyrektor szkoły Anna Stojek

Piotr Kiljański