Here is a lesson we have to take in. I amyou and youare me!!!

Ja mam prawo, Ty masz prawo, … Omini prawa dziecka 6bni mają prawo - moje prawa nie mogą naruszać praw drugiego człowieka!  Tak brzmi  hasło dwujęzycznej lekcji wychowawczej w klasie 5b na temat znaczenia praw dziecka.Zwróciliśmy uwagę na praktyczne zastosowanieKonwencji o prawach dziecka i jej przestrzeganie na całym świecie.

Wiedza uczniów została wykorzystana do rozwijania umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia. Odbyła się klasowa dyskusja na temat„What’sright? i What’sneed?” oraz różnicy pomiędzy „needs” and „wants”, wykrzyczeliśmy stanowcze „Nie” wobec łamania praw dzieci, podstawowe prawa z Konwencji o prawach dziecka spisaliśmy w języku angielskim, a lekcje  podsumowaliśmy piosenką „ChildrenHumanrights”.

  • DSC_2582
  • DSC_2583
  • DSC_2584
  • DSC_2588
  • DSC_2591
  • DSC_2606
  • DSC_2609

                                                                                 Opracowała

                                                                                                 Agnieszka Serwin