Dzień liczby π

liczba mW piątek, dnia 12 marca, uczniowie klasy ósmej wyznaczyli doświadczalnie przybliżenie liczby π. Święto tej liczby obchodzone jest corocznie w dniu 14 marca (π ≈ 3.14). Liczba ta, zwana jest także ludolfiną, na pamiątkę niemieckiego matematyka Ludolpha van Ceulen, który na początku XVII wieku podał rozwiniecie liczby π z dokładnością 35 miejsc po przecinku.

Po śmierci naukowca liczbę umieszczono na jego nagrobku. Liczba π jest ilorazem długości obwodu koła do jego średnicy. Stanowi także pierwszą literę greckiego słowa „perymetrom”, które oznacza obwód. Liczba π należy do pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych (takich, których nie można przedstawić w postaci ułamka zwykłego).

  • liczba (1)
  • liczba (3)
  • liczba (4)
  • liczba (5)
  • liczba (6)
  • liczba (7)
  • liczba (8)
                                  


Opracowała: Anna Stojek