Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10

mini witaj szkolo1 września 2021 r.

Godz. 9.00 - oddziały przedszkolne - spotkanie z wychowawcami w salach zajęć.

Godz. 9.00 - klasy I-III - sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Godz. 9.30 - klasy IV-VI - sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Godz. 10.00 - klasy VII-VIII - sala gimnastyczna - następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Uwaga!

W przypadku oddziałów przedszkolnych, klas I-III oraz klasy IV z każdym dzieckiem/uczniem może wejść tylko 1 opiekun/rodzic.

W przypadku pozostałych klas - do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie.

Przestrzegając prawa i obowiązujących w przestrzeni publicznej zasad, uczniowie i opiekunowie powinni stosować środki ochronne - maseczki, dezynfekcja rak, zachowanie dystansu