Pasowanie na uczniów 2014.

pasowanie2014 m14 października 2014 roku w Dniu Edukacji Narodowej, uczniowie klas Ia i Ib przyjęci zostali w poczet społeczności szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10.Nie było to jednak tradycyjne „pasowanie” na ucznia.

W tym roku postanowiliśmy odejść od zwyczajowo przyjętego rytuału i zorganizować dzieciakom, we współpracy z harcerzami ostrowieckiego hufca ZHP i Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski, grę terenową pod nazwą „Wiem, umiem, potrafię”. Wszyscy spotkali się w szkole o godz. 9.45, gdzie pani dyrektor Anna Stojek życzyła powodzenia w rozwiązywaniu zadań. Najpierw na trasę wyruszyli uczniowie klasy Ia pod opieką wychowawczyni p. Małgorzaty Michalskiej, a po dziesięciu minutach – Ib ze swoją wychowawczynią p. Edytą Obcowską. W wyznaczonych punktach uczniowie obu klas rozwiązywali zadania związane ze znajomością zasad ruchu drogowego, z pierwszą pomocą, wykonywali ćwiczenia wymagające sprawności fizycznej, rozpoznawali symbole narodowe oraz regionalne. Wykazali się także wiedzą o przyrodzie, nazwali wszystkie zaprezentowane liście i owoce drzew parkowych i leśnych oraz połączyli je w pary. Przez całą drogę wyrabiali umiejętność pokonywania trudności w terenie, wyszukiwali ukryte znaki, rozpoznawali ślady. Symbole doprowadziły do ścieżki ekologicznej leśnictwa Jeleniec. Na miejscu czekała dyrektor szkoły, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunką p. Krystyną Kornet- Pobratyn, rodzice oraz harcerze. Wszyscy byli obecni w czasie składania przez pierwszoklasistów przyrzeczenia oraz wręczania pamiątkowych dyplomów i upominków. Dzieci miały także okazję poznać zabawy i pląsy harcerskie. Na zakończenie upieczono kiełbaskę. 

  

 • pasowanie2014 (1)
 • pasowanie2014 (10)
 • pasowanie2014 (11)
 • pasowanie2014 (12)
 • pasowanie2014 (2)
 • pasowanie2014 (3)
 • pasowanie2014 (4)
 • pasowanie2014 (5)
 • pasowanie2014 (6)
 • pasowanie2014 (7)
 • pasowanie2014 (8)
 • pasowanie2014 (9)

Całej zabawie towarzyszyła piękna pogoda i pozytywne emocje.

Opracowały: Małgorzata Michalska i Edyta Obcowska