Praca metodą projektu edukacyjnego

projekt mUczniowie klasy Ib pracując metodą projektu edukacyjnego wykonali makiety ulicy. Celem pracy było uświadomienie zagrożeń związanych z niewłaściwym zachowaniem w ruchu drogowym oraz zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczno - wychowawczy, czyli rodzinne wykonanie makiety.

Wychowawczyni Edyta Obcowska wprowadziła uczniów do tematu realizując treści z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówione zostały zasady oraz plan przebiegu pracy nad makietą. Rodzice i dzieci wykazali się pomysłowością i wyobraźnią przy ich wykonywaniu. Niewątpliwie ważnym elementem pracy była wspólna zabawa całej rodziny w czasie wykonywania makiety. Powstały piękne prace przestrzenne, które wykorzystywane są jako pomoc dydaktyczna w realizacji zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, dotyczących bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym oraz zajęć dodatkowych dotyczących pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom. 

 • projekt (1)
 • projekt (10)
 • projekt (11)
 • projekt (12)
 • projekt (13)
 • projekt (14)
 • projekt (15)
 • projekt (2)
 • projekt (3)
 • projekt (4)
 • projekt (5)
 • projekt (6)
 • projekt (7)
 • projekt (8)

Opracowała: Edyta Obcowska