Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK

 • Drukuj

Ostrowiec Świętokrzyski, 08.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

 1. I.ZAMAWIAJĄCY:
 2. II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 3. 1.Wymagania funkcjonalno-techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10

Adres: Rzeczki 18,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 412620013

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”zgodnie z następującą specyfikacją:

               

 1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

Ilość

1

Monitor interaktywny o przekątnej min. 75”

1

2

Projektor krótkoogniskowy

3

Monitor interaktywny – parametry minimalne:

 • efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera min. 160cm x 90 cm (przekątna min.75”)
 • format monitora – 16:9.
 • jasność min. 350 cd/m2.
 • rozdzielczość matrycy UHD/4K
 • kąt widzenia min. 178 stopni.
 • żywotność panelu min. 30.000 h
 • grubość wzmocnionej szyby 4 mm
 • rozdzielczość dotyku 32767 x 32767 punktów
 • sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik
 • wyświetlacz LCD z podświetleniem LED
 • wbudowane głośniki o łącznej mocy min. 20W.
 • waga – maksymalnie 55 kg.
 • system mocowania VESAmax. 800 x 400 mm.
 • Wejście wideo min. HDMI1.4 x 2
 • wejście wideo VGAx1
 • wejścia audio Mini jack 3.5 mm
 • wyjście audio Mini jack 3.5 mm
 • język menu Android : polski
 • dodatkowe funkcje Android OS wersja min 7.0 , Menu dotykowe OSD, Slot OPS, USB Media Player, WiFi
 • gwarancja min 24 miesiące,
 • siła światła min. 3 000 ANSI lumen,
 • rozdzielczość rzeczywista XGA,
 • stosunek projekcji max. 0,7:1,
 • żywotność lampy 5 000 godzin w trybie standard,
 • Wejście HDMI i VGA
 • 3 lata gwarancji na projektor i na lampę

Projektor krótkoogniskowy – parametry minimalne:

 1. 2.Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie osoby) według poniższych wytycznych:

Instalacja monitora i zestawu interaktywnego:

 • Instalacja monitora i projektorów na uchwytach ściennym.
 • Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń poprowadzone w listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela z jednej strony oraz podłączone do monitora (HDMI i USB) i HDMI lub VGAdo projektorów.
  • Urządzenia podłączone do zasilania.
  • Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości.
  • Wykonawca uruchamia i kalibruje urządzenia,
  • Na komputerze dostarczonym i oprogramowanym przez użytkownika uruchamia program interaktywny i wykonuje co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy.
  • Odtwarza dźwięk z komputera na podłączonych głośnikach.
  • elementy monitora interaktywnego,
  • sposób uruchomienie monitora,
  • sposób wykonania kalibracji monitora,
  • zasady bezpiecznej pracy z monitorem i projektorami,
  • wykonanie przez użytkownika co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy
  • przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych wykorzystywanego oprogramowania (gotowe lekcje, dodatkowe materiały szkoleniowe, strony społecznościowe).

Uruchomienie:

Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych:

Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:

 1. III.WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
  1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
  2. Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
 2. IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 3. V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 4. VI.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 5. VII.OCENA OFERTY
 6. VIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 7. IX.DODATKOWE INFORMACJE

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
 3. Wymagania wobec Wykonawcy:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1Formularz ofertowy) lub skanu.

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Rzeczki 18,   27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

lub wysłana mailowo na adres:e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 25 lipca 2o19 r. do godz. 14:00

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Do 14 dni od podpisania umowy.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

Osoba do kontaktu: Dyr. Anna Stojek tel. 412620013

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Zał. Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Oferenta: ………………………………………………..

Adres Oferenta……………………………………………………

Adres do korespondencji……………………………………..

Numer telefonu: …………………………………………………

adres e-mail:………………………………………………………

Odpowiadając na zapytanie na dostawę projektora oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

(producent i model urządzenia; producent, nazwa i wersja oprogramowania)

Ilość

Jednostkowa cena netto PLN

VAT %

Wartość netto PLN

Wartość brutto PLN

1

Monitor…………………………………………………….

1

       

2

Projektor…………………………………………………….

2

       
 

Razem

   
 • Gwarancja:
 • Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia do 14 dni.

Urządzenie: …………………………………………………………………………….– okres gwarancji …………………………………..mies.

Urządzenie: ……………………………………………………………………………. – okres gwarancji …………………………………..mies.

……………………………………………                                                                 …...................................................................................       

(Data i miejsce)                                                                                                  (Pieczęć i podpis/y oferenta)

Jednocześnie stwierdzam, iż świadomy jestem odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywychoświadczeń.

……………………………………………                                                                 …...................................................................................       

(Data i miejsce)                                                                                                  (Pieczęć i podpis/y oferenta)