Zapytanie ofertowe - zajęcia profilktyczne

Ostrowiec Świętokrzyski, dn.03.09.2019 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
    Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Rzeczki 18 A zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie grupowych spotkań profilaktycznych z modułem przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego
w liczbie 10 godzin oraz zorganizowanie dwóch konferencji dla uczniów i nauczycieli.


I.    Zamawiający:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10w Ostrowcu Świętokrzyskim,ul. Rzeczki 18 A, tel. 041-262-00-13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II.    Tryb postępowania:
Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro                   w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

III.    Przedmiot zamówienia (szczegóły):
1)    Przeprowadzenie 10 godzin spotkań profilaktycznych z modułem przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. Celem działań profilaktycznych z modułem przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego jest zapoznanie się z czynnikami chroniącymi oraz czynnikami ryzyka.  
Zakres tematyczny:
a)    nałogi i zagrożenia z nimi związane, w szczególności uzależnienia substancyjne (dopalacze) i czynnościowe (komputer, Internet, zakłady, gry),
b)    definicja i identyfikacja czynników chroniących i czynników ryzyka,
c)    kompetencje społeczne jako czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi,
d)    znaczenie dokonywania świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych,
e)    budowanie postaw przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych w życie społeczne.
2)    Zorganizowanie dwóch jednodniowych konferencji dla uczniów i nauczycieli z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
Czas realizacji zamówienia: od dnia 11.09.2019r. do dnia 13.12.2019r.
Oferowana  cena  za  wykonanie  usługi  może  być  negocjowana  w  dół.                                                               Wartość zamówienia nie może przekroczyć łącznej kwoty: 2 000,00 euro netto.                                    Oferty zawierające proponowaną cenę, dane oferenta oraz potwierdzenie uprawnień do realizacji zadańnależy składać w zamkniętych kopertach oznakowanych napisem: „Spotkania profilaktyczne” na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
w Ostrowcu Świętokrzyskim,ul. Rzeczki 18 A
w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 10 września 2019 r. do godz. 15.00. Informacje  szczegółowe  można  uzyskać  w  sekretariacie  szkoły  pod  numerem  telefonu 041-262-00-13.
Zadanie jest finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.