Kadra

Wykaz kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2019/20 

mgr Anna Stojek

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Chamera 

biologia

mgr Wioletta Cielebąk 

edukacja wczesnoszkolna

Dariusz Czupryński 

edukacja dla bezpieczeństwa 

mgr Katarzyna Fiszer - Kisiel 

wychowanie przedszkolne

mgr Monika Krycka

fizyka 

Sławomir Brzeski 

religia

mgr Małgorzata Gros - Ziarko 

język polski

mgr Marzena Jaguszewska 

wychowanie przedszkolne

mgr Alicja Jurkowska 

chemia

mgr Mirosława Kaczmarczyk

plastyka, 
pedagog szkolny

mgr Dorota Karek 

edukacja wczesnoszkolna, religia

mgr Beata Kiljańska 

wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Piotr Kiljański 

historia, wos

mgr Krystyna Kornet - Pobratyn 

język angielski

mgr Renata Krycia  

język polski

mgr Jolanta Nowakowska – Krycia 

logopeda

mgr Edyta Obcowska - Zięba 

edukacja wczesnoszkolna

   mgr  Patrycja Ogórek 

wychowawca świetlicy

mgr Angelika Piwnik 

matematyka

   mgr Andrzej Budziński

muzyka

mgr Agnieszka Serwin 

język angielski, doradztwo zawodowe

 mgr Magdalena Skarba  

język niemiecki 

mgr Edyta Skwirowska

przyroda, geografia, wychowanie fizyczne

  mgr Paweł Stasiński

wychowanie fizyczne

 mgr Anna Stojek

matematyka, informatyka

mgr Lidia Szeląg

technika, informatyka

mgr Renata Warda 

bibliotekarz

mgr Patrycja Prokop - Pożoga

pomoc nauczyciela

mgr Aneta Szymańska

pomoc nauczyciela

mgr Nina Dukielska

pomoc nauczyciela

mgr Małgorzata Kończewska

nauczyciel wspomagający