Rada Rodziców

Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Skład Rady Rodziców – rok szkolny 2020/21

Przewodniczący  -

 Agnieszka Urbanowicz

Sekretarz -

 Magdalena Wiączek

Komisja Rewizyjna

 Anna Wasek

 

 Marzena Wasek

Członkowie:

 Ilona Stachurska

 

 Aleksandra Piętka

 

 Monika Lipiarz

 

 Justyna Uba

 

 Anna Madej

 

 Ewa Kałuża

 

 Ewelina Lao


Komunikat dla rodziców

Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

1. W dniu 22.09.2020 odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym wybrano Prezydium Rady Rodziców w składzie:
Przewodnicząca – p. Agnieszka Urbanowicz
Z-ca, sekretarz – p. Magdalena Wiączek
Komisja Rewizyjna – p. Anna Wasek, p. Marzena Wasek.
2. Rada Rodziców podjęła decyzję o wysokości składki na fundusz Rady Rodziców – 40 zł – pierwsze dziecko, 25 zł – drugie i kolejne dziecko z rodziny uczęszczające do PSP nr 10.
Składki na Radę Rodziców zbierane będą przez przedstawiciela trójki klasowej.
3. Rada Rodziców przeanalizowała oferty ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
i wybrała ofertę agencji Unilink
• Suma ubezpieczenia: 12000,00 zł
• Składa roczna : 33 zł za pierwsze dziecko
• 25 zł za drugie i kolejne dziecko uczęszczające do PSP 10
Składki na ubezpieczenie będą zbierane prze wychowawców klas. Termin – do 15 października 2020 r.
Ubezpieczenie uczniów nie jest obowiązkowe. Decyzję o ubezpieczeniu dziecka podejmują rodzice.