Poprawna mowa podstawą sukcesu edukacyjnego

mini logo W roku szkolnym 2018/2019 opieką logopedy objętych jest 22 uczniów od klasy „zerowej” do piątej. Opracowane zostały dla nich indywidualne plany pracy a terapia logopedyczna prowadzona jest w kierunku wyrównania deficytów w zakresie motoryki narządów mowy, kinestezji artykulacyjnej, słuchu fonematycznego, wywołania prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek oraz utrwalenia ich poprawnej wymowy.

Czytaj więcej...

Pół roku terapii logopedycznej

terapial mMija pierwsze półrocze r.szk. 2017/2018. W tym czasie z różnych form pomocy logopedycznej korzystało 20 uczniów naszej szkoły. Wszystkie zdiagnozowane wady należą do grupy dyslalii (z greckiego dys -zaburzenie; lalia – mowa)., dlatego kilka słów na ten temat.

Czytaj więcej...

„Kiermasz Świąteczny”

mini kiermaszOstatni tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole był bogaty w różnego rodzaju wydarzenia. Między innymim odbył się „Kiermasz Świąteczny”, na którym uczniowie prezentowali swoje prace wykonane na zajęciach pozalekcyjnych takich jak : „Koło plastyczne", „Koło kulinarne” i „Kółko orgiami”.

Czytaj więcej...

W trosce o piękną wymowę

zm mWe wrześniu roku szkolnego 2017/2018 na zajęcia logopedyczne zostało zapisanych 19 uczniów naszej szkoły. Są to dzieci z klas I - IV z różnego typu wadami wymowy, problemami komunikacyjnymi i językowymi.

Czytaj więcej...

Terapia logopedyczna 2016/2017

terapia log mAby określić poziom rozwoju umysłowego człowieka poddaje się ocenie m.in. jego mowę. Mowa odgrywa ważną rolę w życiu człowieka ponieważ pozwala porozumiewać się z innymi ludźmi, wyrażać swoje myśli, potrzeby, emocje. Prawidłowa - jest podstawą opanowania umiejętności czytania i pisania. Nieprawidłowa - powoduje trudności w czytaniu i pisaniu, a nawet uniemożliwia ich opanowanie. Dlatego nie można dopuścić do wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w rozwoju mowy.

Czytaj więcej...