Poprawna mowa podstawą sukcesu edukacyjnego

mini logo W roku szkolnym 2018/2019 opieką logopedy objętych jest 22 uczniów od klasy „zerowej” do piątej. Opracowane zostały dla nich indywidualne plany pracy a terapia logopedyczna prowadzona jest w kierunku wyrównania deficytów w zakresie motoryki narządów mowy, kinestezji artykulacyjnej, słuchu fonematycznego, wywołania prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek oraz utrwalenia ich poprawnej wymowy.

Stosowałam ćwiczenia słuchowe, wzrokowe z naciskiem na utrzymywanie kontaktu wzrokowego, zabawy z przestrzeganiem określonych reguł, ćwiczenia usprawniające sprawność aparatu artykulacyjnego i oddechowego, ćwiczenia leksykalne związane z rozwijaniem mowy i wzbogacaniem słownictwa. Doskonalona była umiejętność prowadzenia rozmowy, właściwego stosowania prozodii, odpowiadania na pytania. Dla urozmaicenia pracy wykorzystuję zagadki, rurki, dmuchajki, krzyżówki, układanki, historyjki obrazkowe doskonalące pamięć symultaniczną i sekwencyjną, programy multimedialne itp.

Wszystkie dzieci objęte terapią uzyskują poprawę jakościową i ilościową mowy. Każde we własnym tempie i w różnym zakresie. Niektóre dzieci zrobiły duże postępy i w mowie gabinetowej potrafią prawidłowo artykułować zaburzone wcześniej głoski.

Gratuluję postępów i zachęcam do ćwiczeń również w domu, a wtedy efekty będą jeszcze bardziej widoczne.

  • 20181008_111940
  • 20181018_121656
  • 20181018_121716
  • 20181030_073222
  • 20181206_121400
  • 20190207_105703
  • 20190207_110214
  • 20190207_111129
  • 20190207_111845

Logopeda: Małgorzata Michalska