Terapia logopedyczna 2016/2017

terapia log mAby określić poziom rozwoju umysłowego człowieka poddaje się ocenie m.in. jego mowę. Mowa odgrywa ważną rolę w życiu człowieka ponieważ pozwala porozumiewać się z innymi ludźmi, wyrażać swoje myśli, potrzeby, emocje. Prawidłowa - jest podstawą opanowania umiejętności czytania i pisania. Nieprawidłowa - powoduje trudności w czytaniu i pisaniu, a nawet uniemożliwia ich opanowanie. Dlatego nie można dopuścić do wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w rozwoju mowy.


W naszej szkole, wspólnie z nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach, wybieramy dzieci potrzebujące pomocy logopedycznej. Uczęszczają one na terapię, w celu zmniejszenia lub też całkowitego usunięcia istniejących wad. Często jest to proces długotrwały, wymagający zaangażowania rodziców i samego ucznia. Myślę jednak, że warto podjąć „trud” pracy nad piękną, wyrazistą mową. Jeśli proces rozwoju mowy przebiega prawidłowo, dziecko prawidłowo myśli, nabywa nowych umiejętności słownych i językowych, rozwija myślenie abstrakcyjne, prawidłowo stosuje zasady gramatyczne. Wszystko to pozwala osiągnąć mu sukces w edukacji a uchronić przed porażką.
Oto kilka zdjęć z tegorocznych zajęć logopedycznych.

  • terapia_log (1)
  • terapia_log (2)
  • terapia_log (3)
  • terapia_log (4)
  • terapia_log (5)
  • terapia_log (6)
  • terapia_log (7)
  • terapia_log (8)
  • terapia_log (9)


Logopeda: Małgorzata Michalska