Pół roku terapii logopedycznej

terapial mMija pierwsze półrocze r.szk. 2017/2018. W tym czasie z różnych form pomocy logopedycznej korzystało 20 uczniów naszej szkoły. Wszystkie zdiagnozowane wady należą do grupy dyslalii (z greckiego dys -zaburzenie; lalia – mowa)., dlatego kilka słów na ten temat.

Ze względu na patomechanizm (przyczynę) powstania wad wymowy wyróżniamy: dyslalię anatomiczną, której przyczyną są wady budowy aparatu artykulacyjnego, ograniczające lub uniemożliwiające prawidłową artykulację dźwięków mowy; dyslalię funkcjonalną, gdzie przyczyną endogenną (wewnętrzną) jest obniżona sprawność aparatu mowy, natomiast przyczyną egzogenną (zewnętrzną) są nieprawidłowe nawyki ruchowe w przebiegu żucia, gryzienia, połykania, oddychania, spowodowane zwykle błędami pielęgnacyjnymi; dyslalia słuchowa, której patomechanizmem są wady budowy i funkcjonowania narządów słychu; dyslalia środowiskowa, spowodowana nieprawidłowymi wzorcami wymowy środowiska dziecka. Istnieje jeszcze dyslalia podkorowa, o której mówimy przy porażeniach lub niedowładach mięśni aparatu artykulacyjnego i dyslalia korowa, której przyczyną jest rozchwianie lub niemożność ustabilizowania się korowych wzorców dźwięków danego języka.
Nasi uczniowie pracowali wg indywidualnych planów pracy opartych na analizie przyczyn wadliwej wymowy. Terapia logopedyczna prowadzona jest w celu wyrównania deficytów w zakresie motoryki narządów mowy, kinestezji artykulacyjnej (czucia narządów mowy), słuchu fonematycznego, wywoływania prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek, utrwalania ich poprawnej wymowy. Głównym celem ćwiczeń jest przede wszystkim, nie dopuszczenie do powstawania niepowodzeń szkolnych.

 • terapial (1)
 • terapial (10)
 • terapial (11)
 • terapial (2)
 • terapial (3)
 • terapial (4)
 • terapial (5)
 • terapial (6)
 • terapial (7)
 • terapial (8)
 • terapial (9)
 
Opracowała: Małgorzata Michalska