Fantasmagorie matematyczne 2017/2018

fantasmagorie mW I semestrze 2017/18 odbyło się 20 godzin spotkań. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu, według harmonogramu umieszczonego w dzienniku zajęć.W zajęciach brało udział 8 uczniów z klasy IIIa.

Czytaj więcej...

„SZACH-MAT”

Nauka gry w szachy lub doskonalenie umiejętności.
Zajęcia pozalekcyjne kształcące strategie logicznego myślenia dla uczniów i uczennic klas III-VII.

pobierz

„Schody”

Zajęcia pozalekcyjne wyrównujące dysproporcje edukacyjne w zakresie matematyki dla uczniów i uczennic klas IV-VII

pobierz

„Kształtowanie logicznego myślenia wykorzystaniem narzędzi TIK”

Warsztaty w zakresie kształtowania logicznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów i uczennic klas IV-VII

pobierz