„Fantasmagorie matematyczne”

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne uczniów i uczennic klas młodszych

pobierz