„SZACH-MAT”

Nauka gry w szachy lub doskonalenie umiejętności.
Zajęcia pozalekcyjne kształcące strategie logicznego myślenia dla uczniów i uczennic klas III-VII.

pobierz