Realizacja projektu RPSW

Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020, Poddziałania 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych” - wsparcie szkół podstawowych, odbyło się w poniedziałek, 31 października w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. W uroczystości udział wzięli marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

 

  • dyrektor
  • dyrektor2
  • img_1513_34688_1175